Mapa hydro

Stacje wodowskazowe
Zlewnie
Rzeki
Kanały
Jeziora i zbiorniki wodne
Miasta wojewódzkie
Granice państw
Przekroczenie stanu alarmowego
Przekroczenie stanu ostrzegawczego
Strefa stanów wysokich
Strefa stanów średnich
Strefa stanów niskich
Brak danych telemetrycznych
Brak stanów charakterystycznych
Brak danych lub błędne dane